كاربرد مولتي متر در عيب يابي الكتريكي و الكترونيكي فيوزها

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي فيوزها

براي تصديق فيوز و اينكه آيا در شرايط خوب است يا خراب، ما متد مشابهي را انجام مي­دهيم. تست پيوستگي كه در بالا شرح داده شد. به طور خلاصه، اگر متر صفر را نشان دهد يعني اينكه فيوز در وضعيت خوب است و اگر بينهايت را نشان داد يعني اينكه پيوستگي فيوز، آسيب ديده يا ورم كرده است و شما بايد آن را سريعا تعويض كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي فيوز ها

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي خازن ها

ما هم اكنون در مورد موضوع اينكه چگونه يك خازن را با ديجيتال (مولتي متر) يا آنالوگ (AVO meter) به وسيله­ ۴ روش با منظرهاي تصويري بررسي كنيم،بحث كرده­ ايم.

در اين تحقيق، شما مي­توانيد اينكه خازن خوب است يا اتصال كوتاه يا مدار باز است را با مولتي متر يا AVO meter بررسي كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي مقاومت ها

براي بررسي اينكه آيا مقاومت سالم است يا خراب، ما از مولتي متر استفاده مي­كنيم. براي اين هدف، AVO meter را برداريد (يا مولتي متر ديجيتال) و مقاومت را انتخاب كنيد (در AVO meter عقربه را به سمت Ω يچرخانيد) حالا هر دو پايانه­ مقاومت را به پايانه­ هاي AVO يا مولتي متر ديجيتال متصل كنيد. اگر متر مقدار دقيق و واقعي مقاومت را با تلورانس كمي نشان دهد يعني مقاومت در شرايط خوبي است.

براي مثال براي مقاومت ا كيلو اهم با تلورانس ۵ درصد متر بايد مقاومت ۹۵۰ يا ۱۰۵۰ اهم را نشان دهد. ولي اگر بينهايت را نشان داد  يعني مقاومت خراب شده يا مدار باز است و بايد با يك سالم تعويض شود(مقدار دقيق).

روش هاي كاربردي ديگر مولتي متر 

شما همچنين مي­توانيد مقدار يك مقاومت سوخته را با مولتي متر ديجيتال يا آنالوگ به وسيله­  متدهاي دستي زير پيدا كنيد.

چگونه مقدار مقاومت سوخته را پيدا كنيم (با سه متد دستي)

انواع كاربرد مولتي متر

پيش اخطارهاي كلي براي استفاده از مولتي متر

  • منبع قدرت را قبل از انجام بررسي، سرويس، تعمير يا نصب تجهيزات و دستگاه­هاي الكتريكي، قطع كنيد.

  • هميشه مقدار بالاتر را در مولتي متر آنالوگ يا ديجيتال انتخاب كنيد و سپس به آرامي آن را تا رسيدن به مقدار مناسب كاهش دهيد.

  • هرگز بدون راهنما و مراقبت مناسب با الكتريسيته كار نكنيد.

  • همه­ دستورالعمل­ ها و اخطارها را بخوانيد و به دقت از آن تبعيت كنيد.

  • نويسنده براي هرگونه شكست، صدمه و آسيب از نمايش يا استفاده از اين اطلاعات براي آزمايش روي هر گونه مدار با فرمت اشتباه مسئول نخواهد بود. پس لطفا مراقب باشيد چون همه­ اينها مربوط به الكتريسيته است و برق بسيار خطرناك است.

تجهيزات ابزار دقيق كمك به سزايي در رابطه با خرابي ها، هشدار ها، آزمون ها و غيره در صنعت برق داشته است به همين جهت يكي از مهم ترين صنايع زير دست صنعت برق به شمار مي رود.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي سيم و كابل ها

براي بررسي اينكه آيا سيم و كابل ها در وضعيت خوبي هستند يا اينكه قبل از اندازه ­دهي براي نصب سيم كشي­ هاي الكتريكي خراب شده ­اند، ما تست پيوستگي را انجام مي­دهيم. براي اين هدف، AVO meter را برداريد (يا مولتي متر ديجيتال) و مقاومت را انتخاب كنيد (در AVO meter عقربه را به سمت Ω يا مقاومت بچرخانيد)

حالا هر دو پايانه (ترمينال) را به ترمينال AVO  يا مولتي متر ديجيتال متصل كنيد، هر دو انتهاي لخت شده­ كابل يا سيم. اگر متر صفر اهم را نشان دهد، به اين معني است كه سيم يا كابل در شرايط خوب است و اگر بينهايت را نشان دهد يعني اينكه سيم يا كابل خراب شده است. پس شما بايد با يك سيم جديد آن را عوض كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي سيم و كابلها

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي دكمه هاي سوييچ يا فشار

از روش مشابه كه در بالا براي بررسي سيم و كابل شرح داده شد، استفاده كنيد. براي انجام صحيح اين آزمون، شما بايد اين روش را در هر دو مورد به كار ببريد (وضعيت­هاي on,off) روي دكمه­ هاي سوييچ و فشار. به بيان ديگر، اول اين متد را روي دكمه­اي سوييچ/ فشار به كار بريد و سپس دكمه­ فشار را فشار دهيد و متد مشابه را دوباره انجام دهيد.

در تلاش اول،اگر متر صفر را نشان داد و در تلاش دوم متر بينهايت را نشان داد، اين بدين معني است كه دكمه­ سوييچ يا فشار در شرايط خوبي است. اگر متر در هر دو حالت صفر يا بينهايت را نشان دهد، به اين معني است كه سوييچ در حال اتصال كوتاه است ياا پيوستگي ارتباط آسيب ديده است و شما بايد آن را با يك ابزار نو تعويض كنيد.

نوشته شده توسط احمد خليلي | ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۵:۱۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |